Alapadatok

Kedvezményezett neve: Kásád Községi Önkormányzat

Projekt címe: Kásádi oktatásfejlesztés felnőttek számára

Projekt azonosítója: EFOP-3.7.3-16-2017-00051

Támogatás összege: 80.000.000 forint

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás tervezett időtartama: 2018.02.15. - 2020.02.14.

A projekt céljainak ismertetése: Önkormányzatunk célja a jelen projekt megvalósításával, hogy az itt élők megkaphassák a megfelelő támogatást az egész életen át tartó tanuláshoz, illetve a képességeik fejlesztésére, akár a kompetenciafejlesztő foglakozások, vagy szakkörök formájában. Mindezek által a résztvevők életre szóló élményeket szerezhetnek, tartalmas és hasznos tudásra tehetnek szert. A fentiekben megnevezett céljainkon kívül a Felhívásban meghatározott foglalkozások kereteihez, valamint a Felhívás célrendszeréhez igazodva olyan ismeretátadó, élményközpontú tevékenységek megvalósítása is a célunk, amely közvetlenül járul hozzá a résztvevő célcsoport ismereteinek bővítéséhez, kompetenciáinak fejlesztéséhez, vagyis személyiségük formálódásához. A projekt hosszú távú célja a célcsoport önképzése, így érvényesítve életükben az élethosszig tartó tanulás elvét, valamint a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásának elősegítése, a mobilitási lehetőségek előmozdítása, a munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportok aktivitásának fokozása.