Projekt bemutatása

A tervezett projekttel átfogó célkitűzésünk elsődlegesen a helyi közösség kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi felelősség- és szerepvállalás erősítése, amely elsősorban a kívülről jövő kezdeményezések által indulhat el. A közösség tagjainak integrációját, a valahova tartozás érzésének megteremtését kívánjuk elérni, amely aztán megfelelő alapot nyújt a későbbiekben a közösség önmaga által történő fejlesztéséhez. A Felhívás céljaival összhangban a társadalmi felzárkózást, a kistelepülési civil társadalom megerősítését, és a jellemzően passzív társadalmi szereplők aktivizálását szeretnénk megvalósítani, amellyel az egyén egyrészt a saját, másrészt a társadalom javát is szolgálja. Ugyanis, az embereknek azért van szüksége közösségre, mert biztonságot ad, célt és tartalmat nyújt. Ezenkívül a személyiség gazdagabb kibontakozásának a lehetőségét biztosítja. A társadalom számára pedig azért szükséges a közösségek megléte, mert ennek hiányában atomizálódik, elemeire bomlik. A tervezett fejlesztéseket a projektbe bevont intézményekkel és civil szervezetekkel együttműködve, partnerként hajtjuk végre. A Felhívással összhangban kiemelt figyelmet fordítunk a közösség igényeire és szükségleteire, ezáltal a közösségfejlesztési folyamat hatékonyan járul hozzá a helyi közösségek motiválásához, aktivizálásához és vonja be a kezdeményezésbe a lakosokat.